Undervisning 3: Billedskolen

Udstyr

Lokalet kan pr. 8.6.2020 rumme:
11 personer

Borde + 14 stole
1 vask