Møde / Undervisning

Udstyr

Lokalet kan pr. 8.6.2020 rumme:
11 personer

Projektor (hdmi)
klaver
Teleslynge,
10 borde
36 stole
WiFi