Drop Inn

Udstyr

Drop inn er midlertidig lukket
Lokalet kan pr. 8.6.2020 rumme:
31 personer

16 kanals mixer med professionelt PA anlæg (monitor kanal2)
Professionelt lysanlæg ved henvendelse til kontoret (*)
Projekter (VGA)
Scenepodier
Flygel
Fadølsanlæg
Opvaskemaskine
Køleskab

Alle arrangementer i rummet skal være åbne for alle, med undtagelse af teaterforeningerne, der som de eneste kan disponere alene over lokalet i forbindelse med deres forestillinger. Drop Inn kan ‘bookes’ tre måneder frem i tiden via kalenderen der hænger ved siden af indgangen til lokalet. Man kan således IKKE regne med, at der ikke kommer andre brugere. Der må ikke skrives direkte på kalenderen, kun på dokumentet ved siden af.