Om huset

ORGANISATION MM.:
Telefonfabrikken er et kommunalt drevet kulturhus under Børne- og Kulturforvaltningen (BKF). Telefonfabrikken har administrativt samarbejde med Gladsaxe Bibliotekerne.

HUSETS LEDELSE
Telefonfabrikken har 3 ansatte henholdsvis en Kulturhusleder, teknisk serviceleder og en kultur- og udviklingskonsulent
De kan dagligt kontaktes ml. kl. 8 og 15 på tlf. 3954 2030 eller efter aftale.
Husets medarbejdere kan også rådspørges i forbindelse med afvikling af større arrangementer.

WiFi
Der er gratis WiFi i hele huset. Nettet hedder Gladsaxe

HANDICAPFACILILTETER
Telefonfabrikken er udstyret med 3 handicapparkeringspladser (ml. hovedindgangen og indgang 2), handicaptoilet og dertil automatisk åbning af hoveddør, indgang 2 og mellemgang. Der er teleslynge i Fællesrummet og Møderummet

TOILETFACILITETER, PUSLEBORD, OPBEVARING AF VÆRDIGENSTANDE.
Telefonfabrikken har toiletter tre steder i huset. Ved fællesrummets toiletfaciliteter er der desuden et handicaptoilet og et puslebord til småbørn.
Ved toilettet ved fællesrummet er det desuden muligt at opbevare sine værdigenstande i aflåste skabe.

BRANDSIKKERHED, FLUGTVEJE, FØRSTEHJÆLP OG HJERTEMASSAGE.
Flugtveje må ikke blokeres eller indeholde noget der øger brandbelastningen eller risikoen i tilfælde af brand. Døre må ikke fastholdes af kiler.

Oversigt over flugtvejenes placering, samlingssteder findes i alle lokaler og på de digitale infoskærme. Orienter dig på forhånd.

Alle Telefonfabrikkens medarbejdere kan yde førstehjælp og hjertemassage. Der forefindes førstehjælpsskabe på de store gange og i Musik- og Billedskolen. Derudover er der en hjertestarter i gangen mellem indgang 2 og 3 og udendørs ved hovedindgangen.

PARKERING – CYKLER OG BILER
Bilparkering henvises til den store parkeringsplads bag det store højhus. Handicappede dog til området ved indgang 2. Se handicapfaciliteter.
Cykelparkering henvises til arealerne m. cykelstativ