Scroll for english

Kære brugere i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus

Jeg er glad for, at vi endelig kan åbne kulturhuset igen. Vi glæder os alle til at gå på arbejde omgivet af alle jer og jeres aktiviteter igen.
Som I alle ved, så er der en del, der ikke er – eller foreløbig bliver – som det plejer. Det er blandt andet derfor jeg skriver til jer. COVID-19 sætter stadig rammerne for vores adfærd og adgang til kulturhuset. Og det er vigtigt, at vi alle  

 • Husker at holde afstand
 • Vasker og spritter hænder, når vi kommer og går
 • Bliver hjemme, hvis vi eller vores nærmeste er syge

Og der er mere nyt:
Det er regeringens genåbningsplaner, og de der tilhørende retningslinjer, der ligger til grund for kulturhusets muligheder for genåbning. I skrivende stund er forsamlingsloftet fortsat på 10 personer, men vi forventer, at det hæves fra den 8. juni til mellem 30 og 50 personer. Vi forventer også, at der kommer et sæt nye retningslinjer forbundet med det. Indtil da er det denne mail, der er den senest opdaterede på genåbningen af Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus.

Afgørende nyt er også, at:

 • Der er nye max antal for personer i alle vores lokaler http://www.telefonfabrikken.dk/lokaler/
 • Alle nøgler skal opdateres på Telefonfabrikkens kontoret. Det er vigtigt, at du ringer og aftaler et tidspunkt for, hvornår du kommer, så vi undgår kødannelse. Ring 20156508

Vi sørger for, at:

 • Der er opsat fyldte spritstandere ved alle indgange til huset
 • Antal max personer pr. lokale er synligt ved alle lokaler
 • Retningslinjerne for brugen af de forskellige lokaler er placeret ved døre til hver enkelt lokale i hele huset
 • Alle lokaler rengøres dagligt i henhold til sundhedsstyrelsens anbefalinger på området

Alle I kulturaktører søger for, at:

 • Desinficere ALLE kontaktflader og brugte effekter før og efter brug af lokalet
 • Medbringe desinficeringsmidler og/eller sprit (min. 70% alkohol) til desinficering af ovennævnte

Hvem kan så starte på mandag den 8. juni?

 • Alle kulturelle foreninger, ad hoc kulturskabere, private aktører og selvorganiserede brugere, der har bookinger i huset. Dvs. alle jer i:
  • Værkstederne
  • Undervisningslokalerne
  • Møderummene
  • Teatersalene
  • Musikere – bands

Hvem kan så IKKE starte indtil videre:

 • Al indendørs bevægelse – både højintensitet (dans, gymnastik o.l.) og lavintensitet (yoga, mindfulness o.l.)
  • Tankesport – bridge, skak o.l.
  • Alle har aktivitet i vores køkken
  • Folk, der vil hygge sig og mødes i Drop Inn
  • Billardspillere

For at åbne huset på en forsvarlig måde og for at leve op til de nuværende retningslinjer for genåbning af kulturhuse, betyder det altså at følgende lokaler i Kulturhuset er helt LUKKET for al adgang indtil videre:

 • Køkkenet
 • Drop Inn
 • Billard
 • Omklædningsrummene

Vi følger fortsat udmeldingerne fra regeringen nøje og holder os ajour med de tilhørende retningslinjer fra styrelser og myndigheder. Det kan du også gøre her: https://www.sst.dk/da/corona og https://kum.dk/covid-19/

Vi glæder os til at se jer, der starter op på mandag. Og vi ønsker jer alle sammen en rigtig skøn sommer.

Mange hilsner

Betina Louise Kimergård

English version/ Dear users of Telefonfabrikken – Gladsaxe kulturhus

I am delighted to announce that we finally can reopen the cultural Center. All of us, at the office, are looking forward to seeing and being surrounded by you and all your activities again.
As all of you all probably know things will for the time being, be different than usual. This is part of the reason for writing this letter. COVID-19 still dictates our behavior and the access to the Culture Center. It is important that we all:

 • Keep your distance and ask others to be considerate
 • Wash your hands frequently and sanitize your hands with an alcohol-based hand rub upon arriving and departing
 • If you have symptoms of illness, then stay home

More news:
It is the government’s plans and guidelines, that makes the reopening of the Culture Center possible. At this moment the limit of assembly is still 10 people. We expect the limit will be adjusted on Monday, June 8th and include between 30 and 50 people. In addition, we expect a new set of guidelines. Until then, this mail contains the newest information on the reopening of Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus.

Additional news is:

 • There are new limitations on the number of people allowed in each room http://www.telefonfabrikken.dk/lokaler/
 • All keys need to be updated here at the office. It is important that you call in advance at tel. 20156508 and schedule a time, in order to avoid queues.

We will make sure that:

 • Hand sanitation stations are functioning at all entrances
 • Capacity limitations for the rooms is visible at each room’s entrance + online at Telefonfabrikken.dk.
 • Guidelines for use of the rooms is visible at each room’s entrance.
 • All rooms and all contact surfaces will be cleaned and disinfected daily according to the guidelines from the Danish Health Authorities.

We expect you to:

 • Disinfect all contact surfaces and equipment used both before and after using it
 • Bring your own disinfectant (min. 70% alcohol)

Who can use the facilities from Monday, June 8?

 • All cultural association, organizations, ad hoc culturemakers and private agents, that have bookings at Telefonfabrikken. Which means all of you in:
 • Workshops
 • Classrooms
 • Meeting rooms
 • Theater venues
 • Musicians – bands

Who are not allowed to use the facilities now:

 • All indoor sports – both high intensity (dancing, gymnastics etc.) and slow-breathing movement activities (Yoga, mindfulness etc.)
  • Mind sports – Bridge, Chess etc.
  • All activities that takes place in our kitchen
  • People who just want to meet up in Drop Inn
  • Billiard players

If we want to open the culture house in a responsible way, and follow the current guidelines for reopening of culture houses, we must keep the following rooms closed:

 • The kitchen
 • Drop Inn
 • Billiards
 • Changing rooms

We continue to monitor the government announcements and keep updated on guidelines from the authorities. You can do the same: https://www.sst.dk/da/corona and https://kum.dk/covid-19/.

We look forward to seeing you, Monday. And we wish you all a great and pleasant summer.

Kind regards

Betina Louise Kimergård