Pr- og Arrangementsudvalget råder over Kulturhusets Eventpulje og uddeler hvert år puljemidler til relevante kulturbegivenheder og særlige events.

Man kan søge puljen hele året og der vil løbende blive taget stilling til ansøgningerne. Ansøgningen sendes til beloki@Gladsaxe.dk

Følgende retningslinjer er gældende for ansøgninger:

  • Støtten gives til aktiviteter, der er med til at fremme den udvikling, som Kulturhus retter fokus mod.
  • Ansøgningen skal svare på: Formål, indhold, omfang, målgruppe og økonomi.
  • Støtten gives til foreninger/grupper/andre brugertyper, der fast har til huse i Telefonfabrikken. Arrangementet kan dog afholdes uden for Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus.
  • De ansøgte arrangementer skal være åbne for alle (og ikke nødvendigvis gratis).
  • Støtten betinges af, at den enkelte ansøger udfærdiger en pressemeddelelse om det pågældende initiativ/arrangement. Det skal fremgår af pressemeddelelsen at arrangementet er støttet af Telefonfabrikkens Eventpulje.
  • Pressemeddelelsen sendes til Gladsaxebladet, KULTUREN og Telefonfabrikkens hjemmeside/Facebook forud for arrangementet.
  • På arrangementet skal Telefonfabrikkens scenetæppe og roll up’s med ’Støttet af Telefonfabrikkens Eventpulje’ tydeligt kunne ses af presse og besøgende.