Booking

INFO: Gladsaxe Kommune er ved at overgå til et nyt lokalebooking-system og systemet udvikles kontinuerligt, mens vi bruger det – så vis derfor tålmodighed.

Du, din gruppe eller din forening kan allerede nu benytte nogle funktioner, bl.a. on-line booking af enkeltstående tider i vores lokaler BOOK HER. Du kan både logge ved brug af din Nem-ID og ved ”brugernavn”. 

Lokalebookingens personale arbejder meget intensivt med at få sæsonbookinger  mv. overført til det nye system og vi henstille derfor til, at alle henvendelser vedrørende lokaleønsker og brug af den nye løsning, i overgangsperioden, kun rettes til projekt-postkassen: nybooking@gladsaxe.dk.

I overgangsperioden sker der løbende ændringer i funktioner og brugeroplevelsen i systemet, så bliv ikke forvirret eller bekymret. Der er oprettet en informationsside for projektet, hvor du/I løbende kan finde aktuelle informationer. Denne informationsside findes på: gladsaxe.dk/booking

Har du spørgsmål til brugen af den nye løsning, vil vi derfor opfordre til at I først orientere jer på Gladsaxe kommunes hjemmesiden.

Priser for private (pr. 1/1 2019):

Leje af fællesrum og køkken (max. 150 pers.):
Pris pr. time: 460 kr. pr. time.
Pris hele dagen: 4694 kr. (heldagstakst er inkluderet obligatorisk rengøringstakst på 826 kr.)

Leje af mødelokaler, undervisningslokaler og dansesale:
Pris pr. time: 152 kr.

Privat udlejning finder fortrinsvis sted i månederne maj, juni og august, og det udlejede stilles til rådighed fra kl. 10.00 – 23.00. Efter kl. 23.00 er timeprisen 1.185 kr. med seneste sluttid kl. 02.00

Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i Gladsaxe har pr. 7. marts 2017 bestemt følgende principper for tildeling af Telefonfabrikkens lokaler:

  • Aktiviteter i regi af aftenskoler, selvorganiserede grupper, foreninger, musik- og billedskolen og handicaporganisationer sideordnes i forhold til sæsonbooking.
  • Den nuværende præcedensregel, hvor sidste års booking giver fortrinsret for indeværende års booking, fastholdes.
  • Ledige tider kan fordeles efter sæsonfordelingen, hvis følgende forhold er opfyldt:
    • Der skal være tale om en kulturel aktivitet
    • Aktiviteten skal være passende til lokalets beskaffenhed
    • Idrætsforeninger kan ikke booke lokaler til idrætsaktiviteter.

 

Ledig tid, som ikke er booket af foreninger, grupper eller andre brugere, kan lejes ud til private.

Ved andre ønsker end ovennævnte kontakt da Børne- og Kulturforvaltningen eller kulturhusleder : Betina Louise Kimergård: 3954 2030