Booking

Booking af lokaler i Telefonfabrikken sker via Foreningsportalen.

Ved spørgsmål rettes henvendelse til Børne- og Kulturforvaltningen på Rådhusets lokaleanvisning.
Tlf.: 39 57 53 37 eller e-mail: lokaler@gladsaxe.dk

Ledig tid:
Ledig tid kan ses på http://booking.gladsaxe.dk/netinterbook/
Vælg “Søg ledige tider” øverst til venstre og vælg derefter “Telefonfabrikken – Telefonvej”

Priser for foreninger i huset:
For foreninger mm. i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser, som er hjemmehørende i kommunen, betales først for benyttelse efter kl. 23.00 – Pris: 1.215 kr. pr. time, alle ugens dage. Pris for entrégivende arrangementer pr. gang 1.515 kr.

 

Priser for private:
Leje af fællesrum og køkken (max. 150 pers.):
Pris pr. time: 449 kr. pr. time.
Pris hele dagen: 4.582 kr. (heldagstakst er inkluderet obligatorisk rengøringstakst på 806 kr.)

Leje af mødelokaler, undervisningslokaler og dansesale:
Pris pr. time: 148 kr.

Privat udlejning finder fortrinsvis sted i månederne maj, juni og august, og det udlejede stilles til rådighed fra kl. 10.00 – 23.00. Efter kl. 23.00 er timeprisen 1.185 kr. med seneste sluttid kl. 02.00

Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i Gladsaxe har pr. 7. marts 2017 bestemt følgende principper for tildeling af Telefonfabrikkens lokaler:

  • Aktiviteter i regi af aftenskoler, selvorganiserede grupper, foreninger, musik- og billedskolen og handicaporganisationer sideordnes i forhold til sæsonbooking.
  • Den nuværende præcedensregel, hvor sidste års booking giver fortrinsret for indeværende års booking, fastholdes.
  • Ledige tider kan fordeles efter sæsonfordelingen, hvis følgende forhold er opfyldt:
    • Der skal være tale om en kulturel aktivitet
    • Aktiviteten skal være passende til lokalets beskaffenhed
    • Idrætsforeninger kan ikke booke lokaler til idrætsaktiviteter.

 

Ledig tid, som ikke er booket af foreninger, grupper eller andre brugere, kan lejes ud til private.

Ved andre ønsker end ovennævnte kontakt da Børne- og Kulturforvaltningen eller kulturhusleder : Betina Louise Kimergård: 3954 2030